KONUT SİGORTASI

Konut Sigortası Nedir ?

Konut Sigortası evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir. Yeni gelen günün ne getireceği bilinmeyeceğinden konut sigortası yaşanabilecek risklere karşı size teminat altına alır.

Konut Sigortası Neleri Kapsar ?

  • Yıldırım, sel gibi doğal afetler,
  • Hırsızlık,
  • Yangın
  • Değerli eşya bedeli, ziynet Eşyaları
  • Deprem
  • Elektrik Hasarları
  • Eşyaların Geçici bir adreste bulunması

Konut Sigortası Hangi Durumları Karşılamaz ?

Sigorta firmaları genel olarak birbirleriyle benzer teminatları içerse de poliçede farklı detaylar yer alabilir. Bütün sigorta firmaları konut sigortası hizmeti kapsamında, yangın gibi felaket durumlarında gerekli uygulamaları yapsalar da, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen hasarlar teminat kapsamı dışındadır.
Ayrıca, bireysel kullanım sonucu doğan sorunlar da konut sigortası kapsamına girmemektedir. Bakımsızlığa, aşınmaya ya da eskimeye bağlı olarak çıkan problemler sigorta şirketlerince tanzim edilmez. Dolayısıyla belirli dönemlerde bakım yaptırarak gerekli önlemleri almanız, kendiniz ve yaşam alanınız için oldukça önem taşımaktadır.