ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmaktadır.

Teminat Dışında Kalan Binalar ve Haller Nelerdir?

  • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
  • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar
  • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
  • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
  • Manevi tazminat talepleri,
  • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

DASK Poliçesini Nasıl Yaptırabilirim ?

Denizli Aşkın Sigorta aracılığı ile, T.C Kimlik numaranız, açık adresiniz ve evinize ait brüt m2 bilgileriyle birlikte bize başvurmanız durumunda ihtiyacınız olan DASK poliçesini düzenleyip size ulaştırıyoruz.